Ključ uspjeha u poljoprivrednoj proizvodnji nalazi se u primjeni najboljih tehnologija.

Sortiranje, kalibriranje i pakiranje

Sortiranje, kalibriranje i pakiranje je nužna stepenica u procesu pripreme voća i povrća za tržište.
Nema sumnje da je sortiranje postaje sve više i više presudno.Vizualni aspekt hrane već igra središnju ulogu u ‘maloprodaji’ (na primjer, u supermarketima) da ne spominjemo među individualnim potrošačima. I na našim tržištima,rast životnog standarda gotovo sigurno će dovesti do odgovarajućeg porasta u prehrambenim standardima.
Jednako tako, ekološka svijest raste diljem svijeta. Ekologija i briga o okolišu je češće pravilo nego iznimka. Kao rezultat toga, proizvođači traže sve više brzine i pouzdanosti.

Potreba za boljim performansama koje nude kalibriranje i sortiranje će samo rasti. Za Vaš daljnji razvoj nužno je korištenje suvremenih tehnologija i tehničko-tehnoloških riješenja koaj se koriste u razvijenim zemljama.
Bez suvremenih strojeva i linija za ovu fazu procesa proizvodnje ne samo da se ne može izaći na druga tržišta nego ćemo biti izbačeni i sa domaćeg.Svaki proizvođač voća ili povrća koji ima ambicije da tržištu ponudi svoje proizvode treba razmisliti kako će na racionalan način riješiti to pitanje. Tehničkih riješenja ima, ona nisu problem, ima strojeva i linija od malih, srednjih i velikih kapaciteta.

Tehnologija predhalđivanja – HydroCooleri

Za očuvanje kvalitete i svježine plodova voća i povrća uz pretpostavku da je postignuta dobra kvaliteta u proizvodnji potrebno je koridtiti tehnologije prethlađivanja.
Kratko pojašnjenje te tehnologije. Prethlađivanje je postupak brzog hlađenja u uređaju koji se zove HydroCooler i u kojem se pod mlazevima hladne vode sa 3 – 5˚C izazove stres (šok) u plodovima i na taj način zaustave svi biokemijski procesi razgradnje i propadanja. Prije toga treba napomenuti da odmah nakon berbe istog časa započinju procesi razgradnje sve do trulenja. Brzina takvih procesa ovisi o temperaturi u plodu i što je temperatura viša, to su procesi brži, a treba imati u vidu da su često temperature u plodu i do 30˚C, ovisno o vremenu po kojem beremo.Stavljanjem eventualno u hladnjaču u kojoj se postupno rashlađuje plod, procesi razgradnje se samo usporavaju ali ne zaustavljaju kao što se dođaga u slučaju šoka koji se dogodi u HydroCooleru. Koliko je važna brzina tretiranja u HydroCooleru anjbolje ilustrira činjenica da se takvi uređaji u razvijenim zemljama montiraju na parcelama gdje se odvija berba. Nakon postupka predhlađivanja voće i povrće se stavlja u hladnjaču na čuvanje. Trajnost i svježina ovako obrađenih proizvoda je neusporediva je sa onima koji nisu prošli tretiranje ovim postupkom.